Co to znaczy DDD i DDA?

Strona główna » Porady » Co to znaczy DDD i DDA?

Dorosłe Dziecko Alkoholika (DDA) to termin używany w psychologii i psychoterapii dla osób, które dorastały w rodzinach, w których jedno lub oba rodzice mieli problemy z alkoholem lub innymi substancjami psychoaktywnymi. Dzieci w takich rodzinach często doświadczają trudności emocjonalnych, społecznych i psychologicznych w okresie dorosłego życia.

DDA jest często skojarzone z innym terminem – Dorosłe Dziecko Dysfunkcyjne (DDD), który odnosi się do osób, które dorastały w rodzinach, w których występowały różnego rodzaju problemy, takie jak choroby psychiczne, uzależnienia, przemoc lub zaniedbanie. Oba terminy – DDA i DDD – odnoszą się do osób, które doświadczyły trudnych doświadczeń w dzieciństwie, co wpłynęło na ich funkcjonowanie w okresie dorosłym.

Osoby z DDA i DDD mogą mieć trudności w budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych, niską samoocenę, problemy z zaufaniem i trudności z radzeniem sobie z emocjami. Jednakże, terapia i wsparcie psychologiczne mogą pomóc im w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami traumy z dzieciństwa i rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami życiowymi.