NVC

Strona główna » Porady » NVC

NVC (Nonviolent Communication) to metoda komunikacji interpersonalnej opracowana przez amerykańskiego psychologa Marshalla Rosenberga. Jej celem jest poprawa jakości naszych relacji z innymi ludźmi poprzez uważną i empatyczną komunikację. 

Podstawowym założeniem NVC jest przekonanie, że wszyscy ludzie mają w sobie naturalną skłonność do współczucia i empatii. Jednakże, w wyniku życiowych doświadczeń, często zamykamy się przed naszymi własnymi uczuciami i potrzebami, a tym samym trudno nam również zrozumieć i szanować potrzeby innych ludzi. 

Metoda NVC opiera się na czterech elementach: obserwacji, uczuciach, potrzebach i prośbach. Pierwszym krokiem jest dokładna obserwacja sytuacji, bez dokonywania ocen czy interpretacji. Następnie, ważne jest zwrócenie uwagi na swoje własne uczucia, jakie wzbudza w nas ta sytuacja. Kolejnym etapem jest uświadomienie sobie, jakie potrzeby są związane z tymi uczuciami. Wreszcie, na podstawie tych obserwacji, możemy sformułować prośbę wobec drugiej osoby, która pozwoli nam na spełnienie naszych potrzeb.

Dzięki zastosowaniu NVC jesteśmy w stanie uniknąć nieporozumień i konfliktów, które często wynikają z braku empatii i szacunku dla potrzeb innych ludzi. Metoda ta pozwala nam na tworzenie bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi, opartych na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. 

Warto również podkreślić, że NVC nie jest jedynie metodą komunikacji interpersonalnej, ale także podejściem do życia. Pomaga ona nauczyć się uważnej obserwacji swoich własnych emocji i potrzeb, co pozwala na bardziej autentyczne i szczere życie. 

Podsumowując, NVC to metoda komunikacji interpersonalnej, która pozwala na uważną i empatyczną komunikację z innymi ludźmi. Opiera się na czterech elementach: obserwacji, uczuciach, potrzebach i prośbach. Dzięki zastosowaniu NVC możemy poprawić jakość naszych relacji z innymi ludźmi oraz nauczyć się szacunku dla swoich własnych potrzeb i emocji.

„NVC” odnosi się do „Nonviolent Communication”, czyli „Komunikacji Bez Przemocy”. Jest to metoda komunikacji interpersonalnej opracowana przez Marshalla Rosenberga, która ma na celu poprawę jakości relacji międzyludzkich poprzez skuteczne wyrażanie potrzeb i uczuć, a także empatyczną słuchanie drugiej osoby.

W języku polskim „Nonviolent Communication” tłumaczy się jako „Komunikacja Bez Przemocy” lub „Komunikacja nieprzemocowa”. W tłumaczeniu Michała Klobukowskiego („Jezyk serca” Marshalla Rosenberga) nazwa została przetiumaczona jako Porozumienie bez przemocy, jednak ta nazwa może trochę mylić znaczenie. 

Skrót „NVC” może być używany w polskim języku bez tłumaczenia, lub tłumaczony jako „KbP” lub „PbP”.