Co to jest DDA?

Strona główna » Baza wiedzy » Co to jest DDA?

Dorosłe Dziecko Alkoholika (DDA) to skrót używany w psychologii i psychoterapii wobec osób, które dorastały w rodzinach, w których ważny opiekun miał nawyk picia alkoholu lub zażywania innych substancji zmieniających świadomość. Dzieci w takich rodzinach często doświadczają trudności emocjonalnych, społecznych i psychologicznych, które zaniedbane – znajdują kontynuację w okresie dorosłego życia.


DDA jest często skojarzone z innym terminem – Dorosłe Dziecko z Domu Dysfunkcyjnego (DDD), który odnosi się do osób, które dorastały w rodzinach, w których występowały różnego rodzaju problemy, takie jak choroby psychiczne, uzależnienia, przemoc lub zaniedbanie. Oba terminy – DDA i DDD – odnoszą się do osób, które doświadczyły trudnych doświadczeń w dzieciństwie, co wpłynęło utrudniająco na ich funkcjonowanie w okresie dorosłym.

Osoby z DDA i DDD mogą mieć trudności w budowaniu zdrowych relacji interpersonalnych, niską samoocenę, problemy z zaufaniem i trudności z radzeniem sobie z emocjami. Jednakże, terapia i wsparcie psychologiczne mogą pomóc im w radzeniu sobie z negatywnymi skutkami traumy z dzieciństwa i rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z trudnościami życiowymi.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR) to podejście terapeutyczne, które skupia się na identyfikowaniu i wzmocnieniu pozytywnych zmian oraz rozwiązań w życiu klienta, zamiast skupiać się na problemach i przyczynach ich powstawania w myśl zasady. Steve de Shazer, jeden z twórców podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach mawiał: Rozmowy o problemach tworzą problemy, rozmowy o rozwiązaniach tworzą rozwiązania. W przypadku klienta, którego dzieciństwo upłynęło w rodzinie dysfunkcyjnej, terapeuta TSR przykładowo może podejść do pracy w następujący sposób:

  1. Wyłanianie celów: Terapeuta będzie współpracował z klientem w celu ustalenia konkretnych celów terapii. Mogą to być cele związane z relacjami, emocjonalnym samopoczuciem, radzeniem sobie z trudnościami lub innymi obszarami życia, jakie klientka, klient określi jako ważne.
  2. Skupienie na mocnych stronach: Terapeuta będzie kierował uwagę na mocne strony, umiejętności i zasoby klienta, aby pomóc mu w budowaniu drogi ku preferowanej przyszłości. Badanie tych mocnych stron może wpływać na zwiększenie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
  3. Pytania skoncentrowane na rozwiązaniach: Terapeuta będzie zadawał pytania, które pomogą klientowi zidentyfikować chwile, gdy problemy są mniej obecne lub rozwiązane. Pytania takie mogą prowadzić do refleksji nad tymi wyjątkowymi momentami i pomóc klientowi w odkryciu sposobów, w jakie może przynieść pozytywne doświadczenia na inne obszary życia.
  4. Wzmacnianie zmian: Terapeuta będzie podkreślał i wzmacniał pozytywne zmiany, jakie klient podejmuje. To może obejmować docenienie małych kroków, jakie klient podejmuje w kierunku swoich celów oraz wspieranie go w kontynuowaniu tych działań.
  5. Praca nad przyszłością: Terapeuta będzie pomagał klientowi w tworzeniu jasnej wizji przyszłości, aby klientka, klient mógł określać konkretne kroki, które będą prowadziły do osiągnięcia celu. Skupienie na przyszłości i budowanie planów działania może pomóc klientowi w budowaniu pozytywnych perspektyw i poczucia kontroli nad swoim życiem.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach może być przydatna dla klientów z różnymi wyzwaniami, w tym dla osób DDD i DDA. 

Terapeuta TSR będzie wspierał klienta w identyfikowaniu pozytywnych zmian, które chce wprowadzić w swoim życiu, i wspierał go w osiąganiu tych celów.

ZOBACZ TAKŻE: