Systemic Consensing czyli Uzgodnienia Systemowe

Strona główna » Baza wiedzy » Systemic Consensing czyli Uzgodnienia Systemowe

Uzgodnienia Systemowe to głęboko demokratyczna, niewiększościowa metoda podejmowania grupowych decyzji. Metoda ta jest wrażliwa na niuanse, ponieważ uwzględnia poziom sprzeciwu, jeśli pojawia się w grupie opór wobec rozpatrywanej propozycji.

Uzgodnienia Systemowe (Systemic Consensing) to unikatowy i cenny proces, który pozwoli wybrać wersję korzystną dla grupy rozumianej jako całość.

Uzgodnienia Systemowe to odpowiedź na pytanie:
jak podjąć wspólną decyzję, ktora zamiast podzielić – scali grupę?

Systemic Consensing to prosta metoda moderowania procesu podejmowania decyzji przez grupy. W przeciwieństwie do stosowanego zwykle głosowania większościowego, metoda Uzgodnień Systemowych pozwala na uwzględnienie głosów sprzeciwu i bierze pod uwagę ich intensywność. Może być stosowana w firmach, w rodzinach, w grupach prywatnych, formalnych i nieformalnych, małych i dużych, stałych i efemerycznych. Zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci. Wymaga jednorazowego, wstępnego wprowadzenia grupy w metodę przez moderatorkę, moderatora.

Metoda Prostych Uzgodnień (Quick Consensing) pozwala na podejmowanie decyzji kiedy mamy mniej czasu, kiedy jest to decyzja o mniejszej wadze, nie wzbudzająca dużych emocji. Pozwala na sprawne przejście przez proces decyzyjny bez rozdrabniania sprawy w nieskończoność. Jest to znaczne ułatwienie przejścia przez proces decyzyjny do końca tak, aby pozostać z konkretną i adekwatną decyzją, co do której jest najmniejszy opór w grupie.

W odróżnieniu od głosowania większościowego i innych powszechnych metod głosowania, które są stosowane we współczesnym świecie metoda Prostych Uzgodnień pozwala na efektywne i jednocześnie troskliwe wybranie rozwiązania, które nie wyklucza mniejszości w grupie. Dzięki temu nie ma osób, które muszą przełknąć niekorzystny dla siebie wybór grupy, i borykać się z frustracją.

Grupa możne sprawnie wcielać w życie decyzję, ponieważ nie ma zarzewia buntu, osób, które stosują bierny opór, czy też krytykują realizację na każdym kroku i narzekają wpływając na resztę grupy. Nie ma też możliwości manipulowania procesem i „kupowania” głosów. Szczegółowy Proces Uzgodnień Systemowych zawiera w sobie etapy, które minimalizują zagrożenia.

Alternatywą do Prostych Uzgodnień jest proces podejmowania decyzji trudnych lub fundamentalnie ważnych: Kreatywny Proces Uzgodnień. To proces wieloetapowy, wyzwalający nowe pomysły i zawierający w sobie fascynujący etap rozmów pomysłodawców z osobami, które wyraziły sprzeciw.

Stosowanie Uzgodnień Systemowych (Systemic Consensing) do podejmowania decyzji w firmie wzmacnia w pracownikach poczucie przynależności do organizacji i identyfikację z nią. Buduje postawę „my”.

Twórca Systemic Consensing podkreśla, że „tylko” zebrał metody od wieków intuicyjnie stosowane przez ludzi, nazwał je i usystematyzował. Jest to więc metoda, której elementy czasem stosujemy intuicyjnie.

ZOBACZ TAKŻE: