Słowniczek

Strona główna » Baza wiedzy » Słowniczek

MEDIACJE RODZINNE

seria spotkań osób związanych ze sobą rodzinnie z zaakceptowanym przez wszystkich, neutralnym mediatorem lub mediatorką. W trakcie mediacji każdy uczestnik ma prawo do zabierania głosu i bycia wziętym pod uwagę. Każdy ma również prawo do sprzeciwu wobec proponowanych rozwiązań i zaproponowania innego rozwiązania.
Mediator lub mediatorka rodzinna może być osobą znajomą wspólnie wybraną przez rodzinę (jeśli się zgodziła i wszystkie strony sporu także), lub profesjonalnie przygotowaną do pełnienia tej roli osobą z zewnątrz.

MEDIACJE MAŁŻEŃSKIE

mediacje o specyficznym charakterze, ponieważ małżonkowie mają ze sobą szczególną więź. Jeśli mają wspólne dzieci, siatka spraw wokół tej relacji jest naprawdę gęsta. Mediacje małżeńskie zwykle mają na celu:

  • poukładanie spraw ze względu na rozstanie,
  • wspólną decyzję, czy być razem czy się rozejść,

lub uporządkowanie konkretnej kwestii we wspólnym życiu, z którego małżonkowie są ogólnie zadowoleni (np. brać kredyt czy nie? jak wychowywać dzieci? gdzie zamieszkać? itp itd)

TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH (TSR) LUB PODEJŚCIE SKONCENTROWANE NA ROZWIĄZANIACH (PSR)  

(ang. Solution Focused Brief Therapy – SFBT) – W 1969 roku Steve the Shazer zaczął badania nad terapią krótkoterminową. W 1978 roku wraz z Insoo Kim Berg założyli Brief Family Center w Miwaukee. Tu stworzyli model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach.
Podstawową inspiracją było podejście systemowe. Nie poszukujemy przyczyn problemów, lecz patrzymy na cały system i zakładamy, że każdy ruch dokonujący się w ramach tego systemu jest ruchem, który wpłynie na cały system. Na poziomie filozoficznym jest to różnica między tymi modalnościami, które wywodzą się z z nurtu systemowego, a całą resztą terapii tradycyjnych, osadzonych w schemacie „musimy znaleźć przyczynę”.
[„Po jasnej stronie mocy”, Arias, Rotberg, 2021]

Cechą charakterystyczną tej ponowoczesnej terapii jest zwrócenie uwagi na zasoby klienta, z których może on korzystać podczas konstruowania swojej preferowanej przyszłości. Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach znajduje zastosowanie dla osób indywidualnych, par, małżeństw, rodzin. Podejście tego rodzaju z powodzeniem stosuje się także np. w niektórych szkołach i ośrodkach pomocy społecznej.

ASERTYWNOŚĆ

umiejętność zdawania sobie sprawy na bieżąco, czy granice osobiste są aktualnie przekraczane czy nie, i jeśli są, skuteczne reagowanie celem ich obrony. Np. umiejętność odmówienia, umiejętność wycofania się z niekomformowej sytuacji, umiejętność poproszenia o coś.

TERAPEUTA MAŁŻEŃSKI

Osoba, którą para wybrała do tej roli. Jest osobą, która postrzega parę jako całość i pilnuje celu terapeutycznego, jaki został wspólnie ustalony. Terapeuta małżeński traktuje dobro relacji jako cel, chyba, że zorientuje się, że w małżeństwie istnieje przemoc. Terapeuta małżeński zwykle pracuje w określonej modalności, np. ponowoczesnej lub tradycyjnej.

ZASADY MEDIACJI

  • dobrowolność uczestnictwa w spotkaniach (w każdym momencie zarówno klient jak i mediator ma prawo przerwać spotkanie),
  • bezstronność i bezinteresowność mediatorki lub mediatora (np. nie mediuje się, jeśli jedna lub obie strony są znajomymi mediatora),
  • poufność procesu (mediator jest zobowiązany do pozostawienia dla siebie wszystkich informacji, które usłyszał w gabinecie),
  • neutralność (brak wywierania presji),
  • równość stron (np. nie prowadzi się mediacji w sytuacji, w której między stronami nie ma równowagi ze względu na przemoc lub władzę).

ZOBACZ TAKŻE: