Lista potrzeb NVC


POTRZEBY METAFIZYCZNE

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ

 • akceptacja
 • uznanie
 • bliskość
 • wspólnota
 • znaczenie
 • bycie branym pod uwagę
 • bycie zauważoną • zauważonym
 • bezpieczeństwo uczuciowe
 • empatia
 • uczciwość (inspirująca szczerość, która pozwala nam czerpać naukę z własnych ograniczeń)
 • miłość
 • wyrażanie swojej seksualności
 • otucha
 • szacunek
 • łatwość
 • przepływ
 • wsparcie
 • zaufanie
 • zrozumienie (bycie zrozumianą • zrozumianym, a także rozumienie innych)
 • równe szanse
 • przyczynianie się do wzbogacania życia
 • informacja zwrotna, czy się przyczyniło do wzbogacenia życia
 • przynależność
 • bycie wziętą • wziętym pod uwagę
 • więź
 • siła w grupie
 • intymność
 • ciepło
 • otucha
 • dzielenie się smutkami i radościami
 • dzielenie się talentami i owocami pracy

POTRZEBA ŚWIĘTOWANIA

 • świętowanie
 • rozwoju i ubogacania życia oraz spełnienia marzeń
 • opłakiwanie strat, utraty ukochanych osób, rozwianych marzeń, niezaspokojonych potrzeb
 • żałoba
 • wspólne przeżywanie smutków i radości

ROZWÓJ WE WSPÓLNOCIE

 • piękno
 • harmonia
 • inspiracja
 • porządek, ład
 • pokój

INTEGRALNOŚĆ

 • autentyczność
 • wyrażanie swojego „ja”
 • twórczość
 • ekspresja seksualna
 • sens
 • cel
 • poczucie osobistej wartości
 • sprawczość
 • wpływ na swoje życie
 • rozmaitość
 • przygoda
 • inspiracja
 • radość
 • prostota
 • komfort
 • nadzieja
 • łatwość
 • rozwój i nauka
 • osiąganie
 • kompetencje
 • kreatywność
 • prywatność
 • wpływ na swoje życie
 • jasność
 • spójność
 • jedność lub integralność wewnętrzna
 • spokój
 • pobudzenie
 • samoakceptacja
 • szacunek do siebie

AUTONOMIA

 • kontakt ze sobą samą • samym
 • samostanowienie
 • spontaniczność
 • osobista przestrzeń lub czas
 • swoboda wyboru marzeń, celów, wartości
 • swoboda wyboru planów:
  • jak spełnić
   marzenia
  • jak osiągnąć wybrany cel
  • jak zaprosić wybraną wartość do swojego życia

ZABAWA

 • potrzeba zabawy
 • lekkość
 • śmiech
 • towarzystwo
 • świętowanie

POTRZEBY FIZYCZNE

TROSKA O CIAŁO

 • powietrze
 • pożywienie
 • woda
 • ruch
 • higiena
 • bezpieczeństwo obliczu przyrody i świata fizycznego
  (np. ochrona przed niebezpiecznymi zwierzętami)
 • podstawowe bezpieczeństwo finansowe
 • odpoczynek
 • realizowanie potrzeb seksualnych
 • schronienie
 • dotyk
 • sen