Kim jest mediator?

Strona główna » Baza wiedzy » Kim jest mediator?

Mediator to osoba neutralna, bezstronna, która posiada umiejętności ułatwiania klientom rozmów zmierzających w kierunku zgody lub ugody pisemnej. Mediatora obowiązuje poufność i ścisła etyka zawodowa.

MEDIATOR LUB MEDIATORKA NVC

Podczas mediacji prowadzonych według NVC mediator kieruje się zasadą neutralności, życzliwą ciekawością i empatią, a także pozostawia stronom całkowicie wolne pole w kwestii wyboru konkretnego rozwiązania wierząc, że same wiedzą najlepiej, co jest dla nich korzystne i co się sprawdzi, a co nie. 

Beata Blizińska: Mediacje NVC, czyli Mediacje wg Porozumienia bez Przemocy to proces, w którym w centrum uwagi są potrzeby klientów, oraz kontakt między nimi. Istnieją konkretne metody, którymi posługuję się, żeby zachować uważność wobec zmieniających się z chwili na chwilę uczuć uczestniczek i uczestników, i wobec stojących za tymi uczuciami potrzeb. Traktuję je jako drogowskazy i pomagam uczestnikom mediacji nazwać je, a także usłyszeć sedno tego, co mówi druga strona.

Kim jest mediator sądowy?

W Polsce mediator sądowy to osoba, która została wpisana na listę mediatorów sądowych prowadzoną przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Mediatorzy sądowi w Polsce są powoływani do prowadzenia mediacji w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych i nieletnich. Mają oni za zadanie wspomagać strony w osiągnięciu porozumienia i rozwiązaniu sporu przed sądem.

Aby zostać mediatorami sądowymi w Polsce, osoby muszą spełnić określone wymagania. Przede wszystkim muszą posiadać odpowiednie wykształcenie oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa, psychologii, socjologii lub pedagogiki. Dodatkowo, muszą ukończyć specjalistyczne szkolenie mediatorów oraz zdobyć co najmniej 100 godzin praktyki w postaci prowadzenia mediacji.

Mediatorzy sądowi są objęci tajemnicą zawodową i mają obowiązek zachowania poufności w sprawach, którymi się zajmują. Działają w Polsce na podstawie ustawy o mediacji w sprawach cywilnych i rodzinnych z 2015 roku. Ich zadaniem jest wspieranie stron sporu w negocjacjach, identyfikowanie ich potrzeb i interesów oraz prowadzenie mediacji w sposób neutralny i bezstronny.

Ważne jest zaznaczyć, że proces mediacji sądowej w Polsce jest dobrowolny dla stron sporu. To oznacza, że strony dobrowolnie decydują się na skorzystanie z mediacji i podejmują wysiłek w celu osiągnięcia porozumienia. Mediacja sądowa może być skutecznym sposobem rozwiązania sporu, pozwalając stronom zaoszczędzić czas, koszty i stres związany z procesem sądowym.

Czy Sędzia może narzucić stronom osobę mediatora?

Sędzia może zaproponować konkretnego mediatora. Czasem w piśmie urzędowym sformułowanie brzmi dość kategorycznie i pada konkretne nazwisko, lecz w istocie strony mają prawo do wyboru innej osoby tak samo jak do odmówienia uczestnictwa w mediacjach i Sąd nie ocenia tego faktu, tylko przyjmuje go do wiadomości.

Mediatorzy różnią się od siebie osobowością, wykształceniem, doświadczeniem oraz metodą rozmowy stosowaną podczas mediacji.

Warto rozważyć różne możliwości i wspólnie wybrać takiego mediatora i taki rodzaj mediacji, wobec którego żadna ze stron nie czuje sprzeciwu.

O co pyta mediator?

Mediatorka lub mediator pyta, jaki cel mają mediacje, czy też: jak wyobrażasz sobie najlepsze możliwe zakończenie tych mediacji. Pyta, czy masz pomysł na rozwiązanie, lub czy masz sprzeciw wobec propozycji, która padła z drugiej strony – i takie same pytania zadaje drugiej stronie. Może także zapytać, czy jest coś jeszcze, co powinno zostać powiedziane podczas tych mediacji. 

Może paść też wiele innych pytań zależnie od tego, jak rozwinie się rozmowa. Pytania będą miały na celu klaryfikację spraw i koncentrację na celu mediacji.

ZOBACZ TAKŻE: