Na czym polega terapia małżeńska? 

Strona główna » Baza wiedzy » Na czym polega terapia małżeńska? 

Terapia małżeńska w nurcie Rozwiązaniowo-Skierowanego Podejścia (TSR, ang. SFBT) koncentruje się na wspieraniu par w identyfikowaniu celów, budowaniu pozytywnych zmian oraz wzmacnianiu ich zasobów. Oto kluczowe elementy, które charakteryzują terapię małżeńską w nurcie TSR:

1. Określanie konkretnych celów: Terapeuta zachęca parę do określenia jasnych, pozytywnie sformułowanych celów, które chcą osiągnąć w trakcie terapii. To pomaga skoncentrować się na rozwiązaniach, a nie problemach.

2. Rozmowy o wyjątkach: Terapeuci TSR pytają o sytuacje, w których problem nie występuje lub jest mniej nasilony. Analiza tych wyjątków pomaga zidentyfikować, jakie działania są skuteczne, oraz wspiera proces budowania pozytywnych zmian.

3. Wzmacnianie zasobów: Terapeuci zakładają, że para posiada wewnętrzne zasoby i umiejętności potrzebne do rozwiązania problemów. Terapia ma na celu wzmacnianie tych zasobów, pomagając parze wykorzystać swoje mocne strony.

4. Orientacja na krótkoterminowe cele: Terapia TSR często skupia się na krótkoterminowych celach, co oznacza, że para pracuje nad osiągnięciem konkretnych zmian w stosunkowo krótkim okresie czasu. To może zwiększyć motywację do działania.

5. Aktywne uczestnictwo klientów: Terapeuci TSR zachęcają parę do aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym. Para jest zazwyczaj angażowana w podejmowanie działań poza sesjami, co przyspiesza proces zmiany.

6. Monitorowanie postępów: Terapeuci często korzystają z technik monitorowania postępów, aby śledzić, jakie zmiany zachodzą w związku. To pomaga utrzymać pozytywny kierunek terapii.

7. Skupienie na pozytywnych aspektach związku: Terapeuci starają się podkreślać pozytywne aspekty związku i wzmacniać te obszary, które już funkcjonują dobrze. To wspiera rozwój relacji.

W skrócie, terapia małżeńska w nurcie TSR koncentruje się na wspieraniu par w skutecznym rozwiązywaniu problemów, ustawianiu celów, wzmacnianiu zasobów i koncentrowaniu się na pozytywnych aspektach związku. To podejście kładzie nacisk na praktyczne strategie skierowane na osiąganie konkretnych zmian w krótkim okresie czasu.

ZOBACZ TAKŻE: