Terapia NVC

Strona główna » Baza wiedzy » Terapia NVC

Sesje empatyczne z wykorzystaniem Komunikacji Bezprzemocowej (NVC) mogą pełnić rolę terapeutyczną, ale nie są zwykle uznawane za tradycyjną psychoterapię. Terapia psychologiczna, prowadzona przez licencjonowanego terapeutę, opiera się na specjalistycznych teoriach, technikach i procedurach mających na celu diagnozowanie, leczenie i wsparcie w zakresie różnych problemów emocjonalnych i psychicznych.

Z drugiej strony, NVC, stworzone przez Marshalla Rosenberga, to podejście do komunikacji, skoncentrowane na budowaniu empatycznych relacji, rozwiązywaniu konfliktów i wyrażaniu uczuć i potrzeb. Sesje empatyczne w ramach NVC skupiają się na słuchaniu i rozumieniu partnera, dzieleniu się uczuciami oraz identyfikowaniu i zaspokajaniu potrzeb.

Choć sesje empatyczne NVC mogą być nieformalną formą wsparcia emocjonalnego, a także sprzyjać lepszemu zrozumieniu siebie i partnera, nie zastępują one terapii psychologicznej, zwłaszcza w przypadku poważnych problemów emocjonalnych czy trudności psychologicznych.

W praktyce, niektórzy terapeuci mogą integrować elementy NVC w swojej pracy, ale sama NVC nie jest uznawana za pełnoprawną formę terapii psychologicznej. Jeśli osoba doświadcza znacznych trudności emocjonalnych lub psychicznych, zaleca się skonsultowanie się z profesjonalnym psychoterapeutą, który będzie w stanie dostosować odpowiednie techniki i strategie terapeutyczne do indywidualnych potrzeb klienta.

Podczas sesji z klientami czasem posługuję się metodą Komunikacji bez Przemocy (NVC). Prowadząc sesje mediacyjne korzystam z formy Mediate Your Life ukutej przez Johna Kinyona na bazie całej nauki Marshalla Rosenberga o komunikacji bezprzemocowej (NVC).

ZOBACZ TAKŻE: