Czy z terapii par może skorzystać osoba w poliamorii? Czy może przyjść z więcej niż jedną, jednym partnerem?

Strona główna » Baza wiedzy » Czy z terapii par może skorzystać osoba w poliamorii? Czy może przyjść z więcej niż jedną, jednym partnerem?

Terapia par była początkowo skierowana do par monogamicznych i heteronormatywnych, stąd także inna jej nazwa: terapia małżeńska. Jednak wiele terapeutek i terapeutów rozszerza perspektywę i prowadzi także terapię dla związków poliamorycznych i nieheteronormatywnych.

Przyjmuję na terapię zarówno osoby w tradycyjnych małżeństwach monogamicznych, jak i osoby w konkubinatach, związkach tęczowych, a także w związkach konsensualnie poliamorycznych – wszystkich traktując z takim samym szacunkiem i zrozumieniem.

Terapia par w kontekście poliamorii może skupiać się na unikalnych wyzwaniach, takich jak radzenie sobie z zazdrością, komunikacja wielostronna, związek osoby monogamicznej z poliamoryczną, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skomplikowany terminarz i budowanie zdrowych granic.

Sesje terapii par odbywają się zatem indywidualnie, w diadach, triadach… zależnie od potrzeb.

We wspieraniu związków poliamorycznych, terapeuci mogą wspierać partnerów w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, radzenia sobie z zazdrością i konstruktywnego rozwiązywania problemów. Terapia może również pomóc w budowaniu zdrowych związków między partnerami i metamourami, tworzeniu jasnych granic i tworzeniu przestrzeni dla wyrażania potrzeb i oczekiwań.

Ważne jest znalezienie terapeuty, który jest zaznajomiony z poliamorią i posiada odpowiednie doświadczenie w pracy z związkami poliamorycznymi. Ze względu na unikalne wyzwania i dynamikę związków poliamorycznych, terapeuta powinien być otwarty i przygotowany do pracy z wieloma partnerami oraz do zrozumienia i wsparcia różnych potrzeb i konfiguracji związku.

Dlatego odpowiedź na pytanie brzmi: tak, związki poliamoryczne również mogą skorzystać z terapii „par”, ale ważne jest znalezienie terapeuty, który jest zaangażowany w pracę z poliamorią i ma doświadczenie w tym obszarze.

Terapia par dla związków poliamorycznych może dostarczyć wartościowej przestrzeni do wzmacniania więzi, rozwiązywania problemów i rozwijania zdrowych relacji.

Zapisując się (https://rezerwacje.beatablizinska.com/) wybierzcie opcję „Terapia dla 3, 4 osób na Kłopotowskiego” i zwróćcie uwagę na czas trwania sesji.
Porozmawiajmy o terapii dla związków poliamorycznych: [email protected], tel. lub SMS: 783 710 084

ZOBACZ TAKŻE: